Akupunktio ja kiinalainen lääketiede

Kiinalainen lääketiede ja akupunktio

Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM) on Kiinasta lähtöisin oleva traditionaalinen hoitoperinne, jonka taustalla vaikuttaa kokonaisvaltainen ihmiskuva. Antamani akupunktiohoito sisällytetään Suomessa vaihtoehtohoitoihin, koska en ole terveydenhuollon ammattilainen.

Akupunktio tasapainottaa ja vahvistaa ihmisen kehoa ja mieltä. Akupunktiohoitajan lopputyössäni keskityin naisten vaihdevuosivaivojen hoitoon akupunktiolla ja kiinalaiselle lääketieteellä sekä myös kiinalaisella Qigong-terveysharjoitteilla. Mutta akupunktiosta on apua moninaisiin oireisiin ja vaivoihin.

Hoitotekniikat

Hoidossa käytettäviä tekniikoita ovat mm. akupunktio (kertakäyttöneulat), moxibustio (lämpö), tuīná-hieronta, akupainanta, liuku- ja kuivakuppaus, guāshā, kiinalainen ravintoterapia, kiinalaiset terveysharjoitukset (qigong).

WHO:n lista vaivoista ja sairauksista, joita kiinalaisella lääketieteellä voi hoitaa

WHO on laatinut yli 400:n nimikkeen listan vaivoista ja sairauksista, joita kiinalaisella lääketieteellä voi hoitaa. Lista ei ole kattava, eikä sen ole myöskään tarkoitus antaa ymmärtää, että siitä löytyviin vaivoihin saisi aina apua akupunktion ja kiinalaisen lääketieteen avulla. Sen pohjalta voi kuitenkin saada alustavan käsityksen näiden hoitomuotojen mahdollisuuksista. Esimerkkejä tavallisista sairauksista ja vaivoista, joiden hoidossa voidaan käyttää akupunktiota ja muita kiinalaisen lääketieteen hoitoja:

  • lievät hengitystieinfektiot, astma, siitepölyallergiat, ihottumat, allergiset oireet
  • erilaiset lihasvaivat ja nivelkivut, kehon jumitilat – iskias, tenniskyynärpää, jännetupen tulehdus, ”penikkatauti” eli lihasaition tulehdus, niska- ja hartiakivut, jne
  • hermoperäiset kivut ja toimintahäiriöt – kolmoishermosärky, Bellin pareesi, trigeminushermon särky, MS-tauti, hemiplegia
  • reuma ja muut niveltulehdukset
  • päänsärky, migreeni, huimaus, tinnitus, alentunut kuulo, Meniéren syndrooma, korkea tai matala verenpaine, useat silmäsairaudet
  • unettomuus, väsymys, masennus, muistiongelmat, ahdistuksen tunne ja pelot, väsymys, aivosumu, post-traumaattiset stressireaktiot, mielenterveyteen liittyvät oireet, addiktiot (päihteet, ruoka tms.)
  • huono ruokahalu, ruoansulatuksen ja suoliston toiminnan häiriöt, ärtynyt paksusuoli ja toiminnalliset vatsa- ja suolisto-ongelmat sekä närästys, nesteturvotus (ödeema) ja aineenvaihdunnan ongelmat
  • kuukautishäiriöt ja monenlaiset muut gynekologiset sekä hormonaaliset vaivat (esim. myoomat, endometrioosi), kuukautis- ja vaihdevuosiongelmat
  • hedelmättömyys, raskauspahoinvointi
  • virtsarakko- ja virtsatiehyiden tulehdukset, laajentunut eturauhanen, yökastelu

Länsimainen lääketiede

Kiinalaisen lääketieteen harjoittajat suosittelevat potilaalle länsimaisen lääkärin vastaanotolle menoa, tutkimuksia ja hoitoja heti, kun se näyttää aiheelliselta. Emme puutu lääkärin asiakkaalleen antamiin diagnooseihin, hänelle määrättyihin hoitoihin tai lääkitykseen.

Mitä vastaanotolla tapahtuu?

Ensimmäisellä käyntikerralla teen laajan haastattelun ja kartoitan asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti. Kiinalaisen lääketieteen alkuhaastatteluun sisältyy myös pulssin ottaminen ja kielen tarkastelu. Nämä antavat viitteitä ongelman juurisyystä. Asiakkaan tilanne kartoitetaan kokonaisvaltaisesti, joten hoidon alussa kysytään hänen sairautensa ja käytössä olevat lääkkeet. Lääkärin valvonnassa olevien sairauksien ja lääkityksen osalta noudatetaan lääkärin antamia ohjeita ja käytetään hänen määräämäänsä lääkitystä. Akupunktio voi toimia hyvänä tukihoitona sairaudelle sekä tukea henkilön terveydentilaa.

Akupunktio on kumulatiivinen prosessi ja useimmiten etenkin kroonistuneissa vaivoissa hoitokertoja voi olla 3-10 tai enemmän. Akuuteissa tilanteissa saattaa riittää 1-3 käyntikertaa. On myös tilanteita, jolloin akupunktiota ei voi tehdä tai se tehdään tarkasti valituilla pisteillä. Näistä keskustellaan ensimmäisellä hoitokerralla. Akupunktion lisäksi on muitakin hoitovaihtoehtoja, kuten liuku- ja kuivakuppaus, guasha, moksaus, tuina-hieronta ja akupainanta. Näitä voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa on esim. neulapelkoa.

Mei Rong – kosmeettiset menetelmät (Yin Your Skin® Pro kosmeettinen guasha, kasvoakupunktio ja kasvojen kuivakuppaus) – tiedot löydät oheisesta linkistä.

Kiinalainen lääketiede

KIINALAINEN LÄÄKETIEDE

Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM) on Kiinasta lähtöisin oleva traditionaalinen hoitoperinne, jonka taustalla vaikuttaa kokonaisvaltainen ihmiskuva.

Akupunktio ja moksibustio

AKUPUNKTIO JA MOKSIBUSTIO

Akupunktio on tehokas hoitomuoto moneen vaivaan. Akupunktion ohella käytetään moksibustiota ja nämä liittyvät kiinteästi yhteen. Akupunktio ja kiinalaisiin tekniikoihin lukeutuvat manuaaliset tekniikat voivat tuoda avun esim. akuuttiin ja krooniseen kipuun, stressiin, päänsärkyihin, ruoansulatusongelmiin, unettomuuteen sekä lapsettomuuteen.

Manuaaliset hoitomuodot

MANUAALISET HOITOMUODOT

Manuaalisiin hoitoimuotoihin luetaan mm. kuppaus (liuku-, kuivakuppaus), guasha, kiinalainen hieronta tuina, akupainanta. Kuivakuppaus on oiva tekniikkaa lihasjumeihin ja niska-hartiavaivoihin.

Terveyden ylläpitäminen, Yangsheng, qigong ja asahi

TERVEYDEN YLLÄPITÄMINEN

Terveyden ylläpitämisen eli Yanshengin periaatteista voit lukea oheisesta linkistä. Tasapaino ja harmonia kehon, mielen ja ympäristön kanssa on tärkeää. Terveyttä voidaan ylläpitää myös kiinalaisten qigong-harjoitteiden avulla. Qigong kattaa harjoituksia terveysliikunnasta meditatiivisiin hiljaisiin harjoituksiin. Asahin juuret ovat idässä, joten asahin harjoittamisen perusperiaatteet lainaavat perustansa myös kiinalaisista harjoituksista.

Kiinalainen ravintoterapia

KIINALAINEN RAVINTOTERAPIA

Ravitsemus on merkittävä terveyden ja hyvinvoinnin tekijä. Kiinassa ravintoa on arvostettu terveyden ylläpitäjänä tuhansia vuosia. Päivittäisen syömisen vuoksi ravinnolla nähdään olevan hyvin suuri kerääntyvä merkitys ihmisen keholliselle, tunteelliselle ja henkiselle terveydelle. Ravintoterapia on merkittävä osa sairauksien hoitoa, etenkin kroonisissa tiloissa.

Mitä kiinalaisella lääketieteellä ja akupunktiolla voidaan hoitaa.

MITÄ VOIDAAN HOITAA

Lännessä kiinalaista lääketiedettä käytetään yleisesti kiputiloihin ja hermostollisiin sairauksiin sekä erilaisiin ruoansulatuselimistön oireisiin. Akupunktiosta saadaan jatkuvasti lisää tietoja ja sen tehoa tutkitaan uusien vaivojen suhteen. Lue lisää oheisesta linkistä.